तारीख निवडा:

ऊत्पादन साखर

2021-2022 चा गळीत हंगाम 06/11/2021 रोजी सुरु झाला.
18/01/2022 अखेर 349430 मे.टन ऊसाचे गाळप झाले.
18/01/2022 अखेर 6000 क्विंट्ल साखर पोत्यांचे ऊत्पादन झाले.
सरासरी सा़खर उतारा 11.99 आहे.
सन 2020-2021 मध्ये आलेल्या ऊसासाठी एफ. आर. पी फरक बिलासह रक्कम रू. 3119/- प्रती मे.टन प्रमाणे बँकेत वर्ग केला आहे.

ऊत्पादन स्पिरीट

डिस्टिलरी चालु दिनांक 18/01/2022

#तपशीलआज(लि.)आजपर्यत (लि.)
1ई.एन.ए.01060479
2शुद्ध स्पिरीट27653422395
3अशुद्ध स्पिरीट2347116298
4एकूण300001599172
5मोलॅसिस डिस्टील्ड00
6उतारा00

साठा स्पिरीट

दिनांक 18/01/2022 अखेर

#DescriptionLtrs.
1ई.एन.ए.0
2शुद्ध स्पिरीट0
3अशुद्ध स्पिरीट0
4एकूण0
5ऑर्डीनरी डिनेचर्ड स्पिरीट0
6मळी0

बातम्या आणि घटना

सर्व हक्क राखीव. कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड.