तारीख निवडा:

ऊत्पादन साखर

2018-2019 चा गळीत हंगाम 11/11/2018 रोजी सुरु झाला.
01/03/2019 अखेर 515200 मे.टन ऊसाचे गाळप झाले.
01/03/2019 अखेर 647260 क्विंट्ल साखर पोत्यांचे ऊत्पादन झाले.
सरासरी सा़खर उतारा 12.59 आहे.
सन 2017-2018 मध्ये आलेल्या ऊसासाठी एफ. आर. पी फरक बिलासह रक्कम रू. 3000/- प्रती मे.टन प्रमाणे बँकेत वर्ग केला आहे.

ऊत्पादन स्पिरीट

डिस्टिलरी चालु दिनांक 01/03/2019

#तपशीलआज(लि.)आजपर्यत (लि.)
1ई.एन.ए.265702595267
2शुद्ध स्पिरीट0246568
3अशुद्ध स्पिरीट2430246543
4एकूण290003088378
5मोलॅसिस डिस्टील्ड104.1311355.29
6उतारा278.5272

साठा स्पिरीट

दिनांक 01/03/2019 अखेर

#DescriptionLtrs.
1ई.एन.ए.792108
2शुद्ध स्पिरीट51789
3अशुद्ध स्पिरीट61789
4एकूण905655
5ऑर्डीनरी डिनेचर्ड स्पिरीट869
6मळी1677.89

बातम्या आणि घटना

सर्व हक्क राखीव. कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड.